Choose the uncomfortable one

Choose the uncomfortable one

(The English text is after the Finnish one)

Työ ja itse asiassa koko elämä on täynnä valintoja. Kun meille tulee valintatilanne = päätöstilanne eteen, monet meistä pohtivat huolellisesti eri vaihtoehdot ja pyrkivät tekemään rationaalisen ja perustellun ratkaisun. Toiset taas tekevät päätöksen enemmänkin fiilispohjalta ja noudattavat sisäistä intuitiota siitä, mikä vaihtoehto tuntuu hyvältä. Molemmat tavat voivat johtaa hyviin tai huonoihin valintoihin. Usein valintaamme ohjaa se, mikä tuntuu helpommalta (koska olemme perusluonteeltamme laiskoja), mikä sisältää pienemmän riskin tai mikä on lähempänä omaa kokemuspiiriämme ja osaamistamme. Kun toimimme näin on todennäköistä, että työt etenevät suunnitellusti ja turvallisesti ja voimme pitää päätöstä oikeana.

Mutta entä jos valitsemmekin sen päinvastaisen vaihtoehdon? Teemme sitten päätöksen rationaalisesti tai intuitiolla, lähdemmekin siihen suuntaan, joka tuntuu meille vieraalta, on riskialtis ja – jopa pelottava. Mitä tällöin tapahtuu? Vaikka tällainen päätöksenteko saattaa tuntua tyhmältä ja vaaralliselta se sisältää kuitenkin paljon meitä kehittäviä elementtejä. Meidän on kenties pakko oppia jotain uutta, tutustua ihmisiin, joihin muutoin emme ikinä tutustuisi, voimme löytää itsestämme voimavaroja, joita emme tienneet omaavammekaan. Tällaisessa valinnassa meidän on pakko ponnistella enemmän ja kaivaa itsestämme esille uusia kykyjä.

Yrittäjä joutuu usein tekemään tällaisia valintoja. Vaikka olisikin mukavampaa, helpompaa ja kaikin puolin miellyttävämpää tehdä niitä tuttuja juttuja, niin yrittäjän vahvat ohjurit – ansainnan pakko, uuden oppimisen mahdollisuus ja liiketoiminnan kehittäminen – ohjaavat tämän tyyppisiin valintoihin. Aina ne eivät ole onnistuneita ja monesti niissä kohtaa myös pettymyksiä, mutta onnistuessaan ne luovat sellaisia endorfiinipiikkejä, joiden avulla taas pakertaa päivästä toiseen. Itse yritystoiminnan aloittaminen on tällainen päätös. Vaikka aloittavalla yrittäjällä olisi millainen kokemus tahansa, on yritystoiminnan aloittaminen aina hyppy tuntemattomaan eikä lopputuloksesta ole takuuta.

Kun valitsee sen epämukavamman vaihtoehdon, pitää olla sinnikäs ja riittävän kärsivällinen, koska oppimisprosessi vie aina aikaa. Pitää myös olla nöyrä ja hyväksyä se, että aiemmasta kokemuksesta ei ole riittävää apua, vaan minun pitää ponnistella enemmän, jotta voin rakentaa aiemmasta epämukavuusalueesta itselleni mukavuusalueen. Mutta näinhän se oppiminen tapahtuu. Nykymaailmassa joudumme yhä useammin valitsemaan sen hankalamman vaihtoehdon, koska maailma muuttuu koko ajan ja opittavien asioiden määrä kasvaa.

Ehkä me Suomessa olemme liian syvällä mukavuusalueella – mistään ei haluta luopua, eikä mitään uutta haluta kokeilla. Kun ei ole rohkeutta hypätä sinne epämukavuusalueelle, ei myöskään synny mitään uutta. Jos ei synny uutta ei mikään muutu. Me tarvitsemme muutoksen, itsessämme ja myös yhteiskunnassa, jotta tämä maa kykenee luomaan uutta. Meidän pitää kyetä rakentamaan uusille yrityksille ekosysteemi, joka mahdollistaa uuden synnyttämisen. Meidän pitää myös oppia ymmärtämään epäonnistuminen, aina kaikki ideat eivät lähde lentoon. Sanoihan Edisonkin aikoinaan kehittäessään hehkulamppua että ”Ei, en ole epäonnistunut, olen löytänyt satoja keinoja miten hehkulamppua ei kannata tehdä!” Ja lopultahan hän sitten onnistui.

Menkää sinne missä tuntuu epämukavalta, se on uuden luomisen ja oppimisen alku.

 

Choose the uncomfortable one

Work and life are full of choices and decisions. When we are facing a point of decision, some people are trying to act very rationally, they think carefully different choices and try to make a well-reasoned decision. Other people are making the decisions based on the gut feeling and they try to follow their own intuition. Both ways can lead good or bad choices. Often the decisive points in making a choice are: 1) easiness (humans are lazy), 2) smaller risk or 3) what is familiar to us and suitable to our skills. When we make decisions based on these factors we feel that the projects go on safely and we consider that we made the right decision.

But if we choose the other option? What if we go to the direction that seems to be unfamiliar and even intimidating? What is going to happen then? Although this kind of decision process may feel stupid and dangerous, it contains elements that can have a good impact on us. We have to learn new things, meet people that otherwise we never could have met; we can find resources from ourselves that we never thought that we have. When we choose this option we have to struggle more and dig out unknown resources from ourselves.

An entrepreneur has often to make this kind of decisions. Although it would be much more convenient, easier and more pleasant to do the familiar stuff, the strong motivators – earning money, possibility to learn and developing the business – direct us towards these choices. They are not always successful and we meet often disappointments. But when they succeed – and they do every now and then – they provide such good feelings, which reward the pain for learning and working through this project. Actually, starting a company is this kind of decision. Although the new entrepreneur has a covering experience, starting one’s own business is always a jump to the unknown.

When we select the uncomfortable choice, we have to have patience and be persistent, since learning new issues takes time. We have to be humble and understand that the earlier experience may not help in this case – we have to work harder in order to change this uncomfortable zone into comfortable zone. In the current times we are facing more and more these uncomfortable choices – the world is constantly changing and we have to learn new things all the time.

Maybe we in Finland are too deep in the comfortable zone – we do not want to give up anything and we are not ready to try something new. When we do not dare to jump to the uncomfortable zone, we do not create anything new. We need a change in our way of thinking and also in the society. A good start would be to build a new ecosystem for small and start-up companies. This ecosystem should encourage the companies to try and also to fail – not all the ideas will succeed. We have to learn to accept also failures in business – the failure is a sign that somebody has the guts to try. It was Mr. Edison who said (when people doubted his skills to invent): “No, I have not failed – I have invented a thousand ways how the bulb should not be made!”. And he succeeded, finally.

I recommend that we all go boldly towards the uncomfortable zone – that is the starting point for creating something new.

 

Kategoria: Yleinen