We need ants not elephants

We need ants, not elephants

(The English text is after the Finnish one)

Suomi piehtaroi surkean taloustilanteen aiheuttamissa muutostuskissa. Heikko taloustilanne Euroopassa, yksipuolinen teollinen rakenne, jäykät yhteiskunnan rakenteet, ay-liikkeen ja elinkeinoelämän oman edun tavoittelu ja näkemyksen puute ovat tämän kehityksen taustalla. Myös moni muu Euroopan maa on vaikeuksissa oman maansa talouskehityksen kanssa, toki syyt vaihtelevat maittain. Ainoastaan Saksa tuntuu pärjäävän edelleen kohtuullisen hyvin. Myös Kiinan ja Intian talous tökkii, vaikka ne ovatkin vahvoja kasvumaita Eurooppaan verrattuna. Samaan aikaan toisaalla: Etiopian talous kasvaa yli 10 %:n vuosivauhdilla, USA:n talous on taas kasvu-uralla ja jopa Japanissakin on jo talouden elpymismerkkejä.

Mistä tämä kertoo? Nopea vilkaisu voisi johtaa siihen johtopäätökseen, että perinteisen eurooppalaisen hyvinvointivaltion aika on ohi ja kylmä kapitalismi on avain menestykseen. Asia ei tietenkään ole näin yksinkertainen; jokaisella maalla on omat vaikeutensa ja suurin osa niistä on sisäsyntyisiä. Vaikka elämmekin globaalissa taloudessa, on myös monia asioita, joihin voimme vaikuttaa ihan itse.

Meillä Suomessa näkee usein kirjoituksia lehdissä, joissa odotetaan uutta ”Nokiaa” pelastamaan meidät poloiset talouden kuihtumiselta. Tämä on turhaa ajattelua, meillä oli yksi Nokia, joka sattui onnistumaan tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Mutta samalla yksi elefantti kuihdutti muun kehitystoiminnan ja Nokian ekosysteemi vei talouden rakennettamme melko yksioikoiseen suuntaan. Me tarvitsemme enemmänkin muurahaisia, paljon muurahaisia. Muurahaisilla tarkoitan pienempiä ja ketteriä yrityksiä, jotka toimivat eri toimialoilla. Näiden avulla voimme rakentaa Suomeen uuden ekosysteemin, joka perustuu vahvaan verkostoitumiseen ja uuden tyyppiseen verkostotalouteen. Uusi ekosysteemi mahdollistaa nopeamman reagoinnin kysynnän muutoksiin – verkostot voivat suunnata painopisteen ja kehitystyö siihen suuntaan, jolla on maailmalla imua.

Pienet ja keskisuuret yrityksetkin kykenevät työllistämään ihmisiä, kun niitä on vain riittävästi. Uuden tyyppinen ekosysteemi edellyttää myös uusia ja joustavia rakenteita. Joustavuus syntyy yritysten sisällä, ei keskitetysti sopimalla, kunhan lainsäädäntöä muokataan vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Joustavuus tarkoittaa joustavia palkkaus- ja työaikamalleja, jotka joustavat molempiin suuntiin. Siis hyvinä aikoina ylöspäin ja huonoina alaspäin. Joustava toiminta on keskeistä nykyisessä maailmassa, jossa tulevaisuuden ennakointi muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi on vaikeaa. Verkostotalous mahdollistaa pienemmillekin yrityksille kokoistaan isommat toimintaedellytykset. Täytyy vain osata löytää itselleen oikeat kumppanit ja rakentaa win-win toimintamalli.

Verkottunut toimintamalli edellyttää yrityksiltä – ja luonnollisesti ihmisiltä – läpinäkyvyyttä, luottamusta ja tiedon jakamista. Nämähän ovat myös edellytyksiä menestyville digitalisaatioajan toimijoille. Lisäksi uusi toimintamalli vaatii yrityksiltä vahvaa näkemystä – vaikka ennustaminen onkin vaikeaa, pitää olla näkemys siitä, mitä yritys aikoo tulevaisuudessa olla. Tämä näkemys syntyy omistajien/yrittäjien halusta jättää oma jalanjälkensä maailmaan. Yrityksillä pitää olla myös pitkäjänteisyyttä – kvartaalitalous ei ole paras mahdollinen malli, kun rakennetaan pitkäjänteistä menestystarinaa. Meillä ja maailmalla parhaat menestyjät – siis pidemmällä aikavälillä – ovat perheyrityksiä, jotka kykenevät suunnittelemaan toimintaansa yli kalenterivuoden. Tällaisia ovat meillä Suomessa vaikkapa Paulig, Fazer, Planmeca ja Ponsse. Maailmalta voisi kaivaa esimerkeiksi vaikkapa Tata Intiasta, ja Trangia Ruotsista. Ja onhan monissa listautuneissakin yrityksissä perustajasuku edelleen vahvasti mukana, kuten esimerkiksi Koneessa ja Toyotassa.

Valitettavasti monesti hyvät yritykset myydään ulkomaille, ennen kuin ne kypsyvät sen kokoisiksi, että ne kykenisivät tuottamaan hyvää yhteiskunnalle. Omistajalla on toki oikeus muuttaa yrityksensä rahaksi silloin kun haluaa; onneksi kuitenkin monet yritykset ovat olleet halukkaat olemaan mukana yhteiskunnan kehittymisessä ja sitä kautta vaikuttamaan ympäristöönsä positiivisesti.

Maailma muuttuu koko ajan, nykyisillä toimintamalleilla eivät yritykset kykene olemaan riittävän ripeitä muutoksen mukana pysymisessä. Siksi toimintamallien on muututtava radikaalisti. Pienten ja keskisuurten yritysten on helpompi muuttua nopeasti ja sitä kautta rakentaa itselleen kilpailukykyä.

 

We need ants, not elephants

Finland is suffering financial and emotional pains due to the pressure to change the out-dated economy and structures. Poor economical situation in Europe, stiff structures in the government, old-fashioned attitudes both in the labour unions and employee organisations and lack of vision are some of the reasons for this situation. Actually most of the European countries have at least some problems with their economies. Only Germany seems to be doing well at the moment. Also the economy in China and India are having some back-steps, although they are doing well, compared to the European countries. At the same time: the growth in Ethiopia! Is +10 %, USA is on the growth-track and even Japan have some signs of better economical situation.

What does this all tell about? A quick glance would lead to the conclusion that the European well-fare state is outlived its life and the cold capitalism is the key for the success. Of course nothing is as simple as that: each country has its own difficulties and most of them are internal. Although we are living in a globalized economy there are still many, many issues that we can have an affect.

There are quite often in the Finnish newspapers writings, where people are wishing that a new “Nokia” would come and save us from the lousy economy. This thinking is looking towards the wrong direction. We had – luckily – one Nokia that happened to do the right decisions in the right time. But simultaneously this elephant used all the development resources and its ecosystem made our structures towards rather one-sided direction. All believed that this one giant company is going to produce gold forever. We do not need any elephants; we need more, much more ants. By ants I mean smaller, leaner and agile companies that operate in many fields of business. These companies can build a new strongly networked ecosystem in Finland that enables us a flexible and adaptable economy. New ecosystem enables faster reactions towards the chancing demand. We can direct the development investments to those products that are needed in the global scale. Many medium sized companies can also scale their production based on common elements and working models.

These small and medium sized companies can also provide many workplaces – we must just have enough of those companies. New ecosystem requires more flexible structures. The flexibility is created inside the companies, not by central agreements. The flexibility requires also that the current stiff legislation have to change to match the needs of these companies. For example the compensation policies has to be flexible – in the good times people get more in the bad times less. Flexible operation is essential in the current world where forecasting the future is nearly impossible. Good networks enable also scalability of the production even though the single companies are smaller.

This networked ecosystem demands transparency, trust and sharing from the companies and the individuals. These happen to be also the requirements for the actors in the digitalized world. Additionally, new ecosystem requires strong vision for the future. This vision is based on the owners and workers will to leave their own positive footprint in the society. The enterprises have to have also long-term action plan. The quarter thinking is not good solution for this new ecosystem. Often the most successful companies in the long run are family-owned, who have the capability to plan over the fluctuations of the economy. Good examples in Finland are e.g. Fazer, Paulig, Planmeca and Ponsse. Globally there are examples like Tata Group, Trangia and many others.

Unfortunately many potential companies are sold abroad before they reach their full potential for providing good to the country. The owners can of course do whatever they want with their property, but it would be nice if they would also produce common good for the country. Luckily there are many companies also in this category.

In the present economy old-fashioned operational models do not enable the companies to act fast enough when the environment changes. Thus we have to have a new kind of ecosystem and supporting structures. Small and mid-size companies are more agile and flexible and using the network model they can secure good competitive edge for themselves.

 

Kategoria: Yleinen