The spring of creativity

(English text after the Finnish one)

Tulevaisuudessa tarvittavia työntekijöitä ovat muun muassa luovien alojen osaajat. Minua hiukan hämmentää tämä käsite luovat alat – tarkoittaako se siis ettei kaikissa töissä tarvitse olla luova? Tai että luovuus on lahja, jonka vain osa ihmisistä on saanut? Olen toiminut nanoyrittäjänä yli 20 vuotta ja mielestäni olen tarvinnut luovuutta joka päivä. Kollegayrittäjäni – toimialasta riippumatta – ovat kertoneet myös samaa, pärjääminen yrittäjänä edellyttää luovien ratkaisujen ja keinojen löytämistä. En kuitenkaan pidä itseäni erityisen luovana, vaan pikemminkin puurtajana, joka pyrkii löytämään asiakkailleen heille sopivat ja heidän liiketoimintaansa auttavat ratkaisut. Luovuutta tarvitaan siis asiakasratkaisuissa, mutta myös siinä, miten pystyy pitämään oman luovuuden lähteensä virtaamassa ja elossa. Yrittäjänä joudut tasapainottelemaan erilaisten haasteiden kanssa joka päivä: on kyettävä palvelemaan nykyiset asiakkaat erittäin hyvin, on kyettävä hankkimaan uusia asiakkaita, on varmistettava liiketoiminnan kannattavuus ja samalla seurattava mitä maailmalla tapahtuu ja myös pidettävä luovuuden lähde kunnossa. Miten tämä homma onnistuu?

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa meistä on yrittäjiä tai itsensä työllistäjiä. Jotta me pärjäisimme tiukassa kilpailussa on kaikkien syytä laatia itselleen ohjelma, jolla pitää oman luovuuden lähteensä kunnossa. Meissä kaikissa nimittäin on luovuus sisäänrakennettuna – lapsena olemme kaikki samalla tavoin luovia, mutta jossain vaiheessa se saattaa jäädä aikuisen ajattelun tai ympäristön paineen taakse. Tästä kaikissa meissä olevasta luovuudesta kertoo Kevin Ashton hyvin mainiossa kirjassaan: ”How to fly a horse”. Luovuudesta on toki kirjoitettu monia muitakin mainioita kirjoja ja varmaan maailmalla on jo myös luovuusvalmentajia. Mutta minä voin kertoa vain omista keinoistani, joilla pyrin ylläpitämään omaa luovuuttani.

Minulle hyviksi keinoiksi ovat osoittautuneet muun muassa seuraavat:

 • Meneminen epämukavuusalueelle. Lähtemällä alueelle, jossa tuntuu epämukavalta pakottaa ainakin minut pohtimaan asioita eri tavalla. Siksi olen vaikkapa osallistunut IT-teknologian kehitystä käsitteleviin seminaareihin, vaikka aihe on hyvin kaukana omasta osaamisalueestani. Epämukavuus pakottaa minut käyttämään sellaisia aivonystyröitä, joita en tiennyt omaavanikaan.
 • Tutustu tuntemattomaan. Luen paljon ja luen myös kirjoja, jotka eivät liity ydintoimintaani. Haastamalla itsensä uusilla alueilla mahdollistaa sellaiset synteesit, joita pelkästään omalla alueella toimiminen ei tuota.
 • Luo verkostoja tai osallistu verkostoihin. Olen ujonpuoleinen ihminen, mutta olen tehnyt päätöksen tutustua uusiin ihmisiin ja pyrin luomaan verkostoja, jossa on erilaisia ihmisiä. Uudet ihmiskontaktit luovat uusia virikkeitä ja lisäksi ne luovat lisäarvoa myös omalle tarjonnalleni. Uskon vahvasti, että tulevaisuuden organisaatiomuoto on verkosto, joka kootaan tietyn ongelman ratkaisemiseksi.
 • Harrasta ajatusleikkejä. Aivoja tulee käyttää kuten lihaksiakin, jotta aivot pysyvät kunnossa. Joku tekee sanaristikoita, joku toinen sudokuja. Minä harrastan ajatusleikkejä. Kun näen jonkun ratkaisun, oli kysymyksessä sitten rakennus tai palvelutapahtuma, pohdin syitä siihen, miksi se on tehty niin ja mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet tuon ratkaisun syntymiseen.
 • Anna alitajunnan tehdä työtä. Ongelmanratkaisu on usein vaikeaa, eikä ratkaisu synny heti. Uskon vahvasti alitajunnan voimaan, eli kun ratkaisun syntyminen tökkii, alan tekemään jotain muuta ja annan alitajunnan tehdä työtä puolestani. Se on mahdollista, jos antaa aivoille erilaisia virikkeitä. Jossain vaiheessa ratkaisun siemen yleensä pulpahtaa päähän. Jos ei, sitten pitää turvautua luovuuden toiseen ulottuvuuteen eli perspiraatioon.
 • Sekoita sellaisia asioita, joita ei voi sekoittaa. Useimmiten suurin luovuuden este olemme me itse. Meille on rakennettu päähän erilaisia kaavoja niin käyttäytymiseen kuin työn tekemiseenkin liittyen. Mitä enemmän asetamme ennakkorajoja itsellemme sitä vaikeammaksi ongelmanratkaisu tulee.
 • Ole utelias. Uteliaisuus on lapsen luovuuden suurimpia lähteitä. Uteliaisuus on kiinnostusta ympäristöään kohtaan ja kysymyksen ”miksi” mahdollisimman usein esittämistä.

Meissä kaikissa on luovuutta, toisilla se vaan pulpahtaa helpommin esille ja me muut joudumme tekemään enemmän työtä sen esille kaivamiseksi. Mutta luovuuden kaivossa on se hyvä puoli, että se on pohjaton, luovuutta löytyy koko ajan, kun vain malttaa tehdä työtä sen eteen. Ja nytpä lähdenkin syventämään luovuuden kaivoani lähtemällä lenkille. Pidä luovuudestasi huolta, tarvitset sitä varmasti.

 

The spring of creativity

Future workplaces need creative people. A general view is that people e.g. in the advertising companies, digital companies and artists represent the creative industry. That may lead to the thought that some people have creativity in their genes and other people are not creative. Well, it is not that simple. I have been as an entrepreneur for 20 years and I have needed creativity every day, either in my customer cases or then in running my humble business. I do not feel my self as a very creative person, but life has forced me to dig out my creative resources. As a self-employed person you have balance daily with many challenges whether it is customers, profitability, keeping your skills up-to-date o some other challenge. For me keeping the source of creativity in good condition is one of the key tasks I have to take care.

In the future more people have to find living as an entrepreneur or self-employed. In order to be competitive in the harsh business environment, we should have a plan or even program on how to cultivate our creative skills. We all have creative resources, for some people it is easier to use them than other people. When we are children we all have creative attitude, but when we get older it is blocked by our “adult” attitude or pressure from outside. A very good book describing our creative resources is Kevin Ashton’s “How to fly a horse”. There are many good books on creativity and I believe there are also creativity coaches at least in the USA. I want to share some of my tools for trying to cultivate my source of creativity.

Good ones for me have been at least the following:

 • Jumping to the area of inconvenience. By going to the area, where I feel uncomfortable forces me to think things differently. Because of that I have participated e.g. some IT technology seminars, although that is quite far from my expertise. Being uncomfortable forces my to use those nodes in my brains that may otherwise stay unused.
 • Explore the unknown. I read a lot and also books that are not related to my work or skills. By challenging myself in new areas I enable new synthesis, which will no realize by just staying in my own field of work.
 • Create network or join to networks. I am somewhat shy as a person, but I have decided to meet new people and create networks of different people. New contacts inspire new thoughts and they also improve my offering to my customers. I strongly believe that in the future one key organizational structure is the network that is created to solve some specific problem.
 • Play thought games. The brains must be kept active like the muscles in order to improve them. Somebody makes crosswords, other people makes Sudoku. My hobby is the thought games. When I see something interesting, whether it is a building or service process, I try to figure it out why it is done that way and what is the reasoning behind the selected solutions.
 • Use your subconscious. Sometimes finding the right solution is really hard and it takes time to find a good solution. I believe that your subconscious is good resource for solving the problem. But it needs stimulus – keep your brains active and the solution to your problem may come out easily. I if does not, you have to turn to perspiration instead of inspiration – meaning start thinking and working on finding the solution.
 • Mix things that cannot be mixed. Often the greatest obstacle in being creative is our own mind. We have inbuilt formulas in our mind that sets limits to our thinking. You have to free your mind and mix things. By mixing you create something new.
 • Be curious. Curiosity is the greatest sources for creativity when we are children. Curiosity is means that you are actively interested on many things and that you can ask why – as often as possible.

We are all creative, but for some people digging it out needs more effort. But the good news in the well of creativity is that it is bottomless. You can find more creativity the more you work on it. So now I go walking to get more material for my well of creativity. Take good care of your creativity, you will need it.

Kategoria: Yleinen