I have an opinion -society

(The English text is after the Finnish one)

 1700-luvulla Euroopassa elettiin aikaa, jota kutsuttiin myöhemmin valistuksen ajaksi. Silloin monilla tieteenaloilla tehtiin suuria läpimurtoja ja ihmiset uskoivat suuresti tieteen kaikkivoipaisuuteen. 1800-luvulla taloudellisen kehityksen myötä alettiin panostaa koulutukseen, koska uskottiin, että vain tietämällä enemmän, voitaisiin tehdä päätöksiä, jotka perustuvat tieteeseen. Noista ajoista lähtien tieteellä ja tiedolla on ollut merkittävä rooli lähes kaikkien yhteiskuntien kehityksessä. Kehitys oli suurelta osin valtiojohtoista – toki aina on ollut loistavia yksityiskouluja ja yksityisiä tieteenharjoittajia, mutta suurista linjoista päätettiin valtion toimesta. Tämä suuntaus on jatkunut aina vuosituhannen vaihteeseen saakka, mutta nyt tämä suuntaus on murtumassa. Olemme siirtymässä valistuksen ajasta keskiaikaan, ainakin noin tiedollisessa mielessä. Keskiajallahan maailma oli täynnä uskomuksia, alkemisteja sun muita poppamiehiä. Meillä on jo analyytikot.

 

Internet, sosiaalisen median kehitys, minäminä –kulttuuri ja yhteiskunnan polarisaatio on muuttamassa eurooppalaista yhteiskuntaa ”Minulla on mielipide” –yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tieteen ja oikean tiedon merkitys hämärtyy, koska internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy valtava määrä pseudotietoa, jota voi kaivaa tukemaan mitä tahansa mielipidettä. Olen melko lailla varma, että netistä löytyy ”tieteellinen” todistus sille, että maapallo on oikeasti litteä. En ole tarkistanut tätä, mutta jos joku sellaisen löytää, niin ilmoittakaa toki minulle. Tämä kehitys on yhteiskunnan ja yhteisön kannalta huolestuttavaa, koska jos maailmaa viedään eteenpäin mielipiteisiin perustuen, on tulevaisuus varmaan hyvin tempoilevaa ja meidän kaikkien kannalta oikean suunnan löytyminen sattumanvaraista.

Mistä tämä huolestuttava kehitys sitten johtuu? Siihen on tietenkin monta syytä, mutta tässä muutama, jotka minusta ovat vaikuttaneet kehitykseen:

 • Oikean tiedon hankkiminen on työlästä. Kuka enää viitsii lukea kirjoja tai tutkimuksia, kun kaikki kuitenkin on netissä.
 • Oikean tiedon tunnistaminen vaatii ajattelua. Miksi minä vaivaisin päätäni tällä vaivalloisella tekstillä, kun voin katsoa Duunari alttarilla –tositeeveetä.
 • Yksilön roolin nouseminen yhteisön edellä. Yksilökeskeistä kulttuuria on tuotu vahvasti esille ainakin 1980-luvulta alkaen. Siksi nykyisin kuulee yhä useammin sanottavan: minulla on oikeus (mutta ei velvollisuuksia), mitä minä tästä saan (ei miten minä voin auttaa).
 • Hämärtynyt maailmankuva. Monet kuvittelevat, että esimerkiksi suomalainen oikeuskäytäntö toimii kuten televisiosarjoissa, tyyliin: ”minulla on oikeus yhteen puheluun” tai vetoan perustuslain yksilönoikeuksiin. Kun ymmärrys on hankittu televisiosarjoista eikä tietolähteistä, joissa on oikeaa tietoa, on maailmankuva luonnollisesti hämärä.
 • Lyhytjänteisyys. Tiedon hankkiminen on paitsi työlästä, myös aikaa vievää. Siksi esimerkiksi yliopistotutkinnot kestävät tietyn ajan, tietoa ei voi ostaa valmiiksi pureskeltuna, se on prosessi, joka pitää kunkin tiedon hankkijan käydä itse läpi.
 • Yhteiskunnan murros. Kun maailma muuttuu koko ajan yhä nopeammin ja kun media(t) pauhaa 24/7 siitä, mitä kauheaa missäkin päin maailmaa on tapahtunut, useimmat meistä haluavat löytää ankkurin, johon takertua tässä kauheassa maailmassa. Monelle se on uskomus johonkin, joka tuntuu hyvältä, turvalliselta, hauskalta tai muutoin vaan sellaiselta, joka antaa suojaa pelottavaa maailmaa vastaan.
 • Voimattomuus, tunne että ei voi vaikuttaa ja yhteisen näkemyksen puute. Kun Eurooppa oli Eurokriisissä ja kaikki kanavat olivat täynnä hirmusummia, jotka uhkaavat kaatua päällemme, tuli monelle tavalliselle ihmiselle tunne, että miten minun sadat euroni riittävät noiden miljardien maksuun. Kun politiikot vaahtoavat televisiossa, että meidän täytyy säästää, pohtii tolkun ihminen, että mistä minä enää voin säästää. Kun Suomesta, Euroopasta ja osin maailmastakin puuttuu yhteinen näkemys siitä, mikä on tärkeää ja mihin meidän pitää pyrkiä, johtaa se ”Minulla on mielipide” –yhteiskuntaan.

Pitäisikö meidän kaikkien pysähtyä hetkeksi ja pohtia, mikä on se suunta mihin meidän pitää pyrkiä? Siihen hyvänä lähtökohtana voisivat olla vaikkapa YK:n määrittelemät ihmisoikeudet. Pitäisikö meidän pysähtyä hetkeksi ja pohtia, mihin tietoon minun kannattaa uskoa? Hyvänä lähtökohtana ovat oppilaitosten ja tieteen ammattilaisten määrittelemät tietolähteet. Pitäisikö meidän kaikkien käyttää hiukan enemmän aikaa pohtimiseen ja kehittäviin keskusteluihin ihan kasvokkain ja hiukan vähemmän pseudotiedon tai huonojen vitsien jakamiseen netissä.

Sanoo vanha vihainen mies.

 

I have an opinion -society

In the 18th century in Europe we were living a period that was later named Age of Enlightment. That was the time when great breakthroughs were made in many areas of science and people started to believe that science is the solution for all problems. In the next century governments started to invest on education, since they believed that only by having better knowledge, good decisions can be made. Since those days science and facts based knowledge have had key role in developing nations to the current level. The development have been led by governments – in most cases – there have always been splendid private schools and independent scientists, but the big directions were drawn by the governments. This direction has ruled the development until the turn of the millennium, but it is now breaking. We are moving from the age of science and knowledge to medieval times. In Medieval times people believed in alchemists and other shamans. We have already analysts.

Internet, development of the social media, me-myself-and-I –culture plus the polarisation of the society are changing the European society into “I have an opinion” –society. This means that the importance of real science and fact-based knowledge is dimming; since the wonderful world of Internet offers enormous amounts of pseudo knowledge that one can dig to support whatever opinion. I am quite sure the web has some “scientific” proof for the statement that actually world is flat. I have not checked this, but if somebody finds one, please inform me. This development is alarming, since if the world and nations are developed based on opinions, the future will be very turbulent and random.

What are the reasons for this alarming development? There are of course quite many reasons, but below are few, which have been affecting this development:

 • Searching for correct facts is laborious. Who wants to read books or surveys, because everything is anyway in the web.
 • Identifying the correct data requires thinking. Why I should bother with this laborious text when I can instead watch some funny reality TV-program.
 • Raising the individual above the community/society. The culture based on individuals, instead of communities have been advertised since 1980’s. Individuals are the core of the community, but the community is necessary for development, hence both are needed. Unfortunately nowadays we can here more: “I have the right to…(but no obligations)”; “what do I get from this…(not how I can help”.
 • Blurred view of the world. Many people believe that e.g. the European law is similar like in the TV-series: “I have the right for one phone call”. Or people are appealing for the individual’s rights in the constitution. When the view of the world is gained from television, but not on the real sources of facts, the vision of world is naturally blurred.
 • Shortsightedness; searching for correct information is laborious and time-consuming. There is a reason why the studies in e.g. universities take some time. You cannot buy information, understanding and learning like burgers. Gaining the understanding of how the evaluate the information and use it is a process, which everybody have to do himself.
 • The breaking of the society. When the world is changing all the time and when the media thunders 24/7 about what terrible things have happened around the world, most of us want to find a safe haven, that protects us. To many people it is an opinion or belief in something that – he feels – protects him against the world.
 • Powerlessness, the feeling that I cannot affect anything and lack of common view in the nations. When we had the Euro crisis and medias where talking about enormous sums that we maybe have to pay some day, many common people were thinking that how my flat wallet can cover all those sums. When politicians talk in television that we have to save, since we are in deep trouble, the common people are thinking, from where I can save? When we in Finland, in Europe and also globally are lacking the common view on what is important and where we should go, it leads to “I have an opinion” –society.

Should we all stop for a moment and think what is the direction we should go? A good starting point could be the Human Rights defined by the UN.

Should we all stop for a moment and think, where I can find information that is factual and that I can rely on? Good starting point could be the officially approved data banks, universities and sources defined by scientists.

Should we all spend a little more time on thinking and instructive discussions face-to-face and little less time on looking for pseudo information or sharing bad jokes in the web?

Says grumpy old man.

Kategoria: Yleinen