Get customer insight and do some good – do voluntary work

(The English text is after the Finnish one)

Jos olet kyllästynyt numeroiden tuijottamiseen ja haluat kuitenkin saada itsellesi lisää customer insighttia, kehotan lähtemään tilaisuuksiin, joissa pääsee keskustelemaan kasvokkain erilaisten ihmisten kanssa. Olen tehnyt vapaaehtoistyötä nyt jo 14 vuotta perustamassani maailmanparannusyhdistyksessä. Yhdistyksemme on pieni ja kaikki toimivat mukana oman ajan puitteissa. Meillä on Nepalissa noin 50 alakastista orpolasta, joiden koulutuksen maksamme. Pyrimme olemaan mukana erilaisissa tapahtumissa ja sitä kautta levittää tietoa toiminnastamme. Viime viikonloppuna osallistuimme jälleen Helsingin Kaisaniemessä järjestettävään Maailma Kylässä –tapahtumaan. Se oli jälleen kerran palkitsevaa, vaikkakin taas työlästä järjestää.

Tähän tapahtumaan osallistuu tietenkin paljon erilaisia maailmanparantajia, mutta koska tapahtuma on niin iso, keskustassa ja kiinnostava, siellä tapaa kaikenlaisia ihmisiä. Koska itseäni kiinnostaa – niin työn puolesta kuin muutoinkin – pohtia ja tutkia ihmisten ajattelua ja toimintamalleja, on viikonlopun päivystys omalla kojullamme hyvin avartavaa. Toki päätavoitteemme on kerätä varoja, mutta siinä sivussa voi keskustella kävijöiden kanssa kaikenlaisista asioista. Ehkä tärkein oppi on se, että ei kannata määritellä ihmistyyppiä ja käyttäytymistä pelkästään ulkonäön perusteella. Mehän elämme maailmassa, jossa selfiesankarit sun muut sosiaalisen median julkimot hankkivat julkisuutta kuvilla ja ulkoisella olemuksella. Noin busineksen kannalta on kuitenkin paljon kiinnostavampaa se, mitä ihmiset kertovat itsestään.

Kun big datan avulla haetaan ja tunnistetaan erilaisten ihmisryhmien käyttäytymismalleja, on mielestäni yhtä tärkeää tunnistaa yksittäisen ihmisen ajattelutapa ja toimintamalli. Mehän pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme tarinoita ja yksilön mukaan räätälöityjä ratkaisuja. Missä ne paremmin saa selville, kuin kohtaamalla ihmisiä kasvokkain. Vanhempi sukupolvi varmaan muistaa tunnetun mainosmiehen – David Ogilvien – kirjan ”Mainosmiehen tunnustuksia”. Ogilvie rakensi tyhjästä yhden maailman tunnetuimmista mainostoimistoista. Ogilvie kirjoittaa kirjassaan, että hänen tärkeimpiä oppimisen paikkojaan oli a) työskentely Gallupin ovelta-ovelle –haastattelijana ja b) työskentely kokkina ranskalaisessa huippuravintolassa. Ensimmäisessä paikassa hän sai valtavasti tietoa kuluttajien ajattelusta suoraan lähteeltä ja toisesta paikasta hän oppi kurinalaisuutta, viimeistelytaitoa ja loppuun saakka vietyä toteutusta. Olen itsekin aiemmin tehnyt kuluttajien kotona haastatteluja ja kun pääset ihmisen kotiin, pääset aika lailla henkilökohtaiselle alueelle.

On myös tärkeää tavata erilaisia ihmisiä – mitä erilaisempia, sen parempi. Tulevaisuus on verkostotaloutta, tiimitekemistä ja parviälyä, jossa erilaisia osaamisia ja persoonia yhdistämällä syntyy suuria ajatuksia ja hienoa liiketoimintaa. Meille kaikille on tärkeää hankkia tuoreita näkemyksiä ja uutta ajattelua – se ei synny vain samoissa ympyröissä pyörimällä. Minulle itselleni on hyvin hankalaa lähteä minglaamaan vieraiden ihmisten kanssa, koska olen tyypillinen ujo suomalainen mies. Teen sitä kuitenkin ihan tarkoituksella, koska miten muutoin tapaisin erilaisia ihmisiä. Oman ajattelunne kehittämisen kannalta suosittelen kaikille osallistumista erilaisiin tapahtumiin, siis sellaisiin, jotka eivät ole aina niin lähellä omia kiinnostuksen kohteita. Sieltä löytää hienoja ajatuksia ja se avartaa omaa ajattelua. Erilaiset kulttuuririennot ovat tästä esimerkkejä. Mutta ehkä sen sijaan että lähdet Poriin ns. jazz-festivaaleille tai Savonlinnaan kuuntelemaan oopperaa, niin voitkin lähteä vaikkapa Faces –kulttuurifestivaaliin Fiskarsiin tai Tuska-hevimetallifestariin Helsinkiin. Toki, jos nämä ovat sinulle jo tuttuja niin mene Savonlinnaan tai Poriin.

Uuden ajattelun oppiminen onnistuu vain ylittämällä ryhtymiskynnys ja menemällä sinne, missä et koskaan kuvittelisi olevasi. Samalla kuitenkin pitää säilyttää avoin ja utelias mieli. Aina erinomainen kysymys on Miksi? (kuten kirjassa: Always start with why”). Ihmettely on monesti paljon tuottoisampaa ideoiden löytymisen kannalta kuin googlaus. Kun ihan itse olet päässyt johonkin johtopäätökseen, tiedät ainakin voivasi luottaa lähteeseen – sehän ei aina ole hakukoneissa itsestäänselvyys.

Jos olet siis kyllästynyt big data –surffailuun, mene tapahtumiin ja hanki small dataa.

Loppuun vielä yksi kirjasuositus, jossa avataan mainiosti erilaisia tapoja luoda mahdollisuuksia innovatiiviselle ajattelulle: ”Innovation thinking methods”, kirjoittaja Osama A. Hashi.

 

Get customer insight do some good – do voluntary work!

If you are tired of looking numbers on the screen and still want to gain customer insight, I recommend you to participate on events, where you can chat face to face with miscellaneous people with diverse backgrounds. I have been doing voluntary work for over 14 years in a humanitarian society that I founded. Our society is small and we work without any other compensation than the feeling of doing something important. We support the education of about 50 low-caste, orphan children in Nepal. Our aim is to participate in the events that enable to meet people and collect donators for our work. Last weekend we participated – again – a big event, organised in Kaisaniemi, Helsinki. Once again it was rewarding, although quite laborious.

Of course there are quite a lot of all kinds of people participating in this event, but since the event is big – some 74000 people visited it – you can meet many interesting persons there. Since I am interested – both as a hobby and workwise – in analysing people’s behaviour and actions, it is really enlightening stay at our stand and chat with the visitors. Clearly our main aim is to collect money for enabling the continuation of our work, but at the same time you can chat and interview the people and get some interesting views. Maybe the most important lesson I have learned is that never, never evaluate a person just based on his looks or the gear he is wearing. One has to remember that although we live in the world that is full of all kinds of selfie-heros and other wannabe celebrities that try to gain the publicity by good looks only, it does not concern all the people. Businesswise it is very interesting to hear what people are talking about themselves and e.g. their values and behaviour patterns.

While big data can be used to recognize the behavioural patterns of people or group of people, I believe that it is also important to identify a single person’s way of thinking and behaving. Our aim in retail is to offer interesting stories to the customers and enable customized solutions. I cannot find any better way of finding out those that chatting face-to-face.

Some older readers may remember American advertising guru, David Ogilvie (actually he was from Scotland, but made his reputation in the USA). He wrote a book: “Confessions of an Advertising man”, in which he described how he learned his business. He wrote that 2 most important experiences were a) working as a door-to-door interviewer for Gallup and b) working in a famous French restaurant as a sous-chef. From Gallup he gained enormous amount of data about consumer behaviour straight from the source and from restaurant the discipline for perfectionism and finalizing the product as well as possible. I have to admit that I too have been doing consumer interviews at their homes – and when somebody let’s you at their home, you are in a quite personal zone, where you can learn a lot.

It is of course a necessity to meet miscellaneous people – the more diverse, the better. The future is full of networks, teamwork and swarm intelligence – by combining different skills, people and experiences you create new innovations and great business. We all need fresh ideas and revolutionary views – it does not come just by hanging with the same, familiar people. For me it is very difficult to go mingling with strangers, I am just a shy Finnish guy, but still I try to do it, since how I would otherwise meet new people. So if you want to expand your thinking – which I think you should do – I recommend that you go to the places you have never been and meet people you have never met. You can start by widening your cultural views; if you have always visited Opera Festival in Savonlinna or Jazz Festival in Pori, then skip those. Go to multicultural festival in Fiskars (Faces) or go to Tuska, the heavy metal festival in Helsinki. Meet, mingle, chat and most of all listen and observe – the world is quite different there.

You can be successful in learning new things only by jumping to the unknown and going there, which you would never dream to go. To learn, you have to have an open mind – the Why is always a good question (of course you have read that excellent book: “Always start with why”). Going places and wondering things are quite often more productive than just googling things. When you yourself have gained the data and reached the conclusion, you at least know that you can trust the data – its collected by yourself.

So if you are bored of big data surfing – go to places, meet people and get small data.

And in the end one more book I recommend: “Innovation thinking methods” by Osama A. Hashi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Yleinen