A few downsides of technology and how to face them

(The English text is after the Finnish one)

Uusi, digitalisoitunut teknologia on ihanaa. Se vapauttaa meidät ajasta ja paikasta ja mahdollistaa monia sellaisia asioita, joista kymmenen vuotta sitten voimme vain unelmoida. Mutta kuten kaikilla hyvillä asioilla, silläkin on varjopuolensa. Tässä niistä muutama esimerkki ja oma näkemykseni siitä, miten varjovaikutuksia voi minimoida.

Älylaitteet tekevät ihmisistä tyhmempiä. Joskus tuntuu siltä, että samaa vauhtia kun laitteiden älykkyys kasvaa, ihmiset ulkoistavat ajattelun laitteilleen. Koska kaikki tieto on löydettävissä muutamalla napin painalluksella internetin syövereistä, ei enää vaivauduta pohtimaan tiedon oikeellisuutta tai sen taustoja, lähdekritiikistä puhumattakaan. Olen kuullut erään nuoren ihmisen sanovan: ”Miksi minun pitää opiskella asioita, kun kaikki tieto on löydettävissä netistä?” Niinpä. On tietenkin selvää, että tiedon määrä kasvaa niin valtavasti koko ajan, että ilman älykkäitä teknisiä apureita emme pysty hallitsemaan sitä. Mutta samalla yhä tärkeämmäksi tulee kyky arvioida tiedon oikeellisuutta ja kyky tunnistaa relevantti tieto. Esimerkiksi liiketoiminnan päätöksenteossa on ymmärrettävä, mitkä ovat ne olennaiset seikat, joiden perusteella tarvittava päätös tulee tehdä. Tekniikka tuottaa tietoa ja jalostaa sitä, mutta viime kädessä ihmiset päättävät mihin tietoon perustuen tarvittavat päätökset tehdään. Siispä on yhä tärkeää pyrkiä oppimaan laaja-alaisesti asioita ja hyödyntää tiedon hankinnassa myös perinteisiä välineitä, kuten vaikkapa kirjoja, lehtiä tai arkistoja.

Me kaikki haemme internetin syövereistä tietoa eri tarkoituksiin. Web-selaimet on rakennettu niin viisaiksi ja asiakasystävällisiksi, että ne ”haistelevat” aikaisempia hakujamme ja pyrkivät tarjoamaan hakutuloksia, jotka vastaavat omaa ajattelumaailmaamme. Tämä kaikki on tehty käyttäjäystävällisyyden ja tehokkuuden takia, mikä on tietenkin hienoa. Huono puoli tässä on se, että alamme saamaan vain sellaisia hakutuloksia, jotka vastaavat omaa maailmankuvaamme. Näin emme enää kykene näkemään muita näkökulmia asiaan, jos emme itse aktiivisesti pidä huolta siitä, että pyrimme löytämään erilaisia näkemyksiä ongelmaan. Jos emme tee niin, maailma polarisoituu yhä pahemmin ja yhteisen näkemyksen löytäminen tai muiden ymmärtäminen on yhä vaikeampaa. Siksi meidän tulee hakea tietoa eri hakusanoilla, eri lähteistä ja keskustella erilaisten ihmisten kanssa. Näin varmistamme laajemman näkemyksen ja saamme aikaan parempia päätöksiä.

Ympäristömme on täynnä erilaisia virikkeitä, joista iso osa on kaikenlaisten digitaalisten laitteiden tuottamia. Puhelimet soivat, viestit piippaavat, nettisivuilla esiin ponnahtavat mainosikkunat ja niin edelleen. Tämä johtaa siihen että keskittymiskyky heikkenee ja kykenemme keskittymään yhteen asiaan yhä vähemmän – joissakin tutkimuksissa on jopa väitetty, että hyvin virikkeiden ympäristö johtaa siihen, että keskittymiskykymme on heikompi kuin hiirellä. Tärkein välineemme niin työn kuin oman elämämme kannalta ovat aivomme ja kykymme käyttää aivoja tehokkaasti. Tehokas ajattelu edellyttää keskittymistä, koska kohtaamme yhä monimuotoisempia ja hankalampia asioita työssä ja elämässä. Jos emme kykene keskittymään ajatteluun ja luomaan sitä kautta uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, emme voi kehittää omaa ympäristöämme. Siksi kannattaa huolehtia siitä, että annamme aivoillemme mahdollisuuden häiriöttömään ajatteluun – esimerkiksi antamalla itsellemme tauon älylaitteista ja verkon ihmeellisestä maailmasta.

Olemme tottuneet siihen, että tekniikan avulla kaikki on saatavissa heti, nyt ja tässä. Tämä ilmenee esimerkiksi nettipeleissä, joihin on sisäänrakennettu pelaajaa koukuttava ja impulsiivisuutta kasvattava maailma. Impulsiivisuutta lisää myös se, että meillä on koko maailma käden ulottuvilla älylaitteidemme kautta. Impulsiivisen käyttäytymisen lisääntymisen huono puoli on se, että se mahdollistaa myös huonojen ideoiden toteuttamisen heti – esimerkiksi vähemmän onnistuneet sosiaalisen median päivitykset yön pimeinä tunteina. Toinen näkyvä huono puoli on se, että kun laitteet tai verkko ei toimikaan halutusti se aiheuttaa meissä turhautumista ja myös destruktiivista käyttäytymistä, koska maailma ei toimikaan, kuten sen pitäisi. Mikä tähän varjopuoleen on sitten ratkaisu? Kaippa se on jokaisen omassa päässä – pitää pohtia, mitä tarkoittaa kärsivällisyys ja löytää oma ratkaisunsa turhautumisensa estämiseen.

Kaikkein tärkeintä on luonnollisesti ymmärtää, että teknologia on loistava apuväline, mutta se ei saisi ottaa omaa elämäämme hallintaansa. Koko ongelman ydin on siinä että viimeisen 20 vuoden tekninen kehitys on ollut niin nopeaa, että meidän oman evoluutiokehityksemme ei ole taipunut näin nopeaan mahdollisuuksien lisääntymiseen.

Tätä asiaa ovat tietenkin pohtineet minua paljon viisaammat ihmiset. Kehotan asiasta kiinnostuneita lukemaan erinomaisen kirjan: ”Mind change – how digital technologies are leaving their mark on our brains”, kirjoittanut Susan Greenfield.

 

A few downsides of technology and how to face them

New, digitalized technology is wonderful. It sets us free of the limitations of time and place and enables things that we could not dream ten years ago. But, like all good things, it has its downsides. Here are few examples of those and my view of how to face these.

Smart devices make people dumb. Sometimes you feel that the smarter the devices develop the more people are outsourcing their thinking to the devices. Since all information can be found from the Internet by just few touches on the screen, people no not bother to think of how correct the information is or is the source reliable. I heard one young guy saying: “Why I have to study things – I can find everything I need from the web”. It is of course clear that the amount of data is growing so fast that without these smart devices we cannot manage it. But at the same time it is more and more important to evaluate the correctness of the data and identify the relevant information. For example in business you have to know what are those relevant topics on which the decision is based. Technology produces data and refines it, but the people should make the decisions and select the data that support the decision. Thus it is important to search data also from other sources – even from books, newspapers, and archives or from other people. Do not trust just one source.

We use internet for searching data for different purposes. Web browser are designed to be smart so that they assist our searches by sensing our search history and offering search results that match or follow the pattern of our earlier searches. This is done in order to help the user and add efficiency, which is fine. The downside is that we are getting only that kind of search results that match to our thinking. This leads to narrowing our views if we are not actively trying to find also other views. If we are not careful this web browser feature increases the polarization of the people’s viewpoints and then it is much more difficult to understand different people. We have to actively secure that we can see also the other side of the hill – otherwise our data perspective is getting very narrow and does not provide correct data for making the decisions.

Our environment is full of stimulus and most are coming from our smart devices. Incoming messages are beeping, ads on the screen are live and, yes, some phones are still ringing too. For this reason our ability to concentrate is getting weaker – some researches state even that our ability to concentrate is already poorer than that of mouse. Our most important organ is our brain. We should take care of our ability to use our brain. Effective thinking requires concentration – we are facing complex and difficult topics every day at work and in our everyday life. If we cannot get the best out of our brain due to poor concentration, we are unable to develop our environment and society. Therefore I think that we all have to have every now and then a break from the 24/7 connected world. Let’s call it brain break.

We are used to instant gratification due to our online presence. For example web games have inbuilt features that increases impulsiveness and addiction. The ability to have whole world as near as nearest smart device increases also impulsiveness and impatience. One of the bad things in increased impulsiveness is that it enables also executing poor ideas right now – like updates in the social media after few drinks. The other downside is that when the infrastructure – like web or device – does not work, it creates frustration and also sometimes destructive behaviour. So, what is the solution for fighting this downside? I believe it is in our head – we have to consider solutions we make and give time to patience.

The most important thing is to understand that technology is wonderful part of our life, but it should not control our life. The core of the problem is that the development in the last 20 years has been so fast that our own evolutionary development is lagging behind of the technology development.

Many very wise people have studied this problem. If you want to know more, I recommend to read an excellent book: “Mind change – how digital technologies are leaving their mark on our brains” by Susan Greenfield.

Kategoria: Yleinen