Kun kaikki on epävarmaa…

1) Niin ei kannata hötkyillä

Kannattaa ensiksi selvittää, mitkä asiat ovat kunnossa ja mihin ei tarvitse puuttua. Vasta sitten tulee pohtia, mitä omassa toiminnassa on muututtava, jotta kyetään pärjäämään uudessa tilanteessa.

2) Mikä ei muutu

Kaupan perustekijöitä ovat ainakin seuraavat, joiden merkitys ei muutu murroksessa:

 • kiinnostava tarjoama, siis tuotteet ja palvelut
 • asiakkaan tarpeen tunnistaminen / tunnistettu kohderyhmä
 • selkeä profiili ja asiakaslupaus
 • tunnistettu ja tunnustettu kilpailuetu
 • asiakkaalle sopiva sijainti ja/tai kanavat
 • toiminnan on oltava kannattavaa
 • ostamisen helppous
 • ylivertainen asiointikokemus, erityisesti verkkokaupan paineista johtuen

3) Mikä muuttuu

Muutos näkyy erityisesti seuraavilla alueilla

 1. hyvin niukka kasvu, kilpailu elintilasta
 2. jatkuva sopeuttaminen
 3. investointien kohdentaminen ja nopeat tuotto-odotukset
 4. reagointinopeus
 5. omien rajojen ylittäminen
 6. rohkeus kokeilla ja olla erilainen
 7. palvelun merkitys
 8. asiakkaan mielentilat

4) Minkä pitäisi muuttua

Ainakin asenteen, paikalleen jämähtäneiden rakenteiden, epävarmuuden hyväksymisen ja rohkean kokeilemisen, epäonnistumisen uhallakin.

Kyllä tästä selvitään

Talous ja kauppa elävät sykleissä. Talouden syklit ovat melko pitkiä ja meidän ihmisten hahmotuskyky riittää usein tarkastelemaan vain asioita, jotka ovat tapahtuneet 5-10 sykleissä. Taloudessa on aina ollut matalasuhdanteita ja tulee todennäköisesti aina olemaan. Niille me emme voi mitään, mutta hyvän kaupan on valmistauduttava huonoihin aikoihin ennakolta, jotta sillä on kykyä selvitä niiden yli. Jos kaupan perusasiat ovat kunnossa, se toimii ketterästi ja kykenee tekemään rohkeita päätöksiä, selviää se kyllä tämän niukan kasvun ajan yli ja on aiempaa valmiimpi kohtaamaan taas taloudellisesti paremmat ajat.

Kategoria: Yleinen