I know what I am doing!

(English text after the Finnish one)

”Antakaa minun olla, tiedän mitä teen!” – näin sanoi Kimi Räikkönen Formula 1 kilpailussa, jossa hänen tallinsa yritti tehdä hänen mielestään vääriä päätöksiä. Tämä on hyvä lause: se osoittaa, että kun kyseessä on ammattilainen, joka osaa ja luottaa omaan osaamiseensa, niin hänen tulee uskoa omaan tekemiseensä, vaikka tukijoukot eivät aina olisikaan samoilla linjoilla. Tiimityö on toki tärkeää varsinkin kehitystyössä, mutta viime kädessä tekemisestä kantaa vastuun se, jolla on ratti kädessä (kuten tässä tapauksessa) tai oma osaaminen ja rahat ovat liossa.

Aina joskus meille kaikille ja varsinkin yrittäjille tulee eteen tilanteita, joissa usko omaan tekemiseen alkaa loppua ja alamme epäröidä omaa osaamistamme. Tämä näkyy erityisen hyvin kun yritys tekee ison muutoksen omassa liiketoiminnassaan. Se voi johtua vaikkapa toimintaympäristön muutoksesta tai uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksesta. Muutos kannattaa tietenkin suunnitella huolella ja pohtia kaikki siihen liittyvät pulmat. Erinomaisen hyvä idea on varmistaa sparrausapu joko yrittäjäkollegoilta tai muilta sopivilta tahoilta. Isossa muutoksessa vertaistuki on todella tärkeää. Ja kun olemme perustelleet itsellemme päätöksen oikeutuksen, tulee meidän uskoa siihen ja toimia sen mukaan kuin olemme päättäneet. Meidän pitää olla jääräpäisiä ja viedä päättämämme asia maaliin saakka. Tämä voidaan tehdä, jos olemme tehneet perustyömme huolella.

Paras tapa varmistaa muutoksen onnistuminen kokeilemalla ja yrittämällä sitkeästi erilaisin tavoin. Tässä usein vaikeinta on mennä sinne, minne kukaan ei halua mennä, eli omalle epämukavuusalueelleen. Pakko on kuitenkin erinomainen motivaattori ja epämukavuusalueella olemisen tuskaa voi lievittää muuttamalla omaa näkökulmaansa. Sen sijaan että kauhistelee tilannetta, voikin yrittää innostua siitä, mitä kaikkea epämukavuusalueella oleminen mahdollistaa. Se mahdollistaa muun muassa uuden oppimisen, parantaa epämukavuuden sietoa, luo uusia näkökulmia, lisää rohkeutta ja ehkä jopa tuo uusia kontakteja. Epämukavuusalue on sellainen vain niin pitkän aikaa kuin kuvittelemme niin. Mitä useampia epämukavuusalueita kykenet valloittamaan, sitä enemmän mahdollisuuksia löydät. Ei tämä tietenkään helppoa ole, mutta haasteet tekevät loppujen lopuksi elämästä mielenkiintoisemman ja niiden ratkaiseminen on todella palkitsevaa.

Jos emme itse usko itseemme, ei kannata lähteä tuhraamaan aikaa ja energiaa tekemiseen. Jos sen sijaan olemme sitkeitä, voimme saavuttaa haluamme. Tästähän on tietenkin monta esimerkkiä: Edison kokeili liki 1000 erilaista tapaa valmistaa hehkulampun ennen kuin löysi sen oikean; Dyson rakensi liki 4700 erilaista moottoriversiota, ennen kuin tavoitteen mukainen toteutus onnistui ja tietenkin urheilurintamalta löytyy varmaan tuhansittain esimerkkejä.

Sitkeys siis palkitaan, mutta ei tietenkään aina. Mistä tietää, että tästä ei nyt tule mitään, vaan kannattaa lopettaa ja tehdä jotain muuta? Helppo vastaus tähän on sanoa, että kannattaa lopettaa kun rahat loppuvat. Jos idea on riittävän hyvä, varmaan rahaakin siihen löytyy. Minusta lopettaa kannattaa silloin, kun oma usko idean kantavuuteen loppuu. Tässä me kuitenkin olemme yksilöinä erilaisia ja siten kynnys lopettaa vaihtelee. Tästä syystä on hyvä varmistaa että suurella muutoksella on tukiryhmä, josta on mahdollista saada vertaistukea päätöksilleen.

 

I know what I am doing!

”Leave me alone, I know what I am doing!” – thus said Kimi Räikkönen, Finnish Formula 1 driver in a competition, where his team tried to force him make moves, which he thought were wrong. This is well said: it shows that a professional has to trust in himself, even if other people are not thinking in the same manner. Teamwork is of course important e.g. in development phase, but in the end the person who pays the bill or who is in the driving seat carries the responsibility and has the final say.

Every now and then we all and especially entrepreneurs face situations when we are losing faith on what we are doing and even start doubting our own professional skills. This happens especially when the company needs big change in direction and strategy. This may be due the changes in competitive environment or when launching new product or service. Naturally the change has to be carefully planned and all possible details have to be considered carefully. It is a very good idea to secure support either from other entrepreneurs or other suitable people. When you are doing a big change in business, it is important to get some peer support. When we have justified the reasoning for the change and the plans, we have to believe in that and stubbornly carry out the plan, disregarding other people’s views or occasional setbacks. This can be done if we have planned the change carefully.

Best way to do the change is by doing it, testing different methods and going forward persistently. One of the big challenges in change is that you have to go there, where you do not want to go. By this I mean everybody’s area of inconvenience. Must is however a forceful motivator and going to the area of inconvenience can be softened by changing your own attitude. Instead of being afraid, you can start thinking all the things that going to this area can give to you. It will e.g. enable learning new skills, improve your ability to tolerate insecurity, provide new viewpoints, improve your courage and even bring new contacts. The area of inconvenience is only inconvenient as long as we believe in it. The more new areas you can conquer the more opportunities you will find. It is not easy – and it should not be – but facing new challenges makes life and work more interesting and solving these problems is really, I mean really rewarding.

If we do not trust ourselves, it is no use spending time and energy in doing something. If we are resilient, we can achieve what we want. There are many classic examples: Edison tried nearly 1000 ways how not to build the light bulb and Mr. Dyson built nearly 4700 electric engines before he found the right one. Being stubborn may bring good results but clearly not always. How one knows that this effort does not lead to success and it is time to stop it? Easy answer is to say that when you run out of money, it is time to stop. But if the idea is good enough and you have faith in it the money can be found somewhere. I think that you have to stop when your one faith in your idea is fading. Since we are have different abilities in our faith and stubbornness the decision is always personal. Therefore it is good to secure peer support to for getting support on your decisions.

But in order to gain something you have to trust yourself, regardless what other people are saying.

 

 

Kategoria: Yleinen